Materialer til rep-møde 2024

Hent materialerne til årets repræsentantskabsmøde i Dansk Squash Forbund

Skrevet af Bianca - 2024-03-04 10:33:17

D. 17. marts 2024 er der Repræsentantskabsmøde i Dansk Squash Forbund. 

Dagsordenen er sendt ud pr. mail d. 23/2 og ser ud som følger: 

1. Valg af dirigent og referent.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab, hent Årsrapport 2023 her
4. Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af virksomhedsplan, strategi og budget for det kommende år, find udkast til budget, 2024
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af 3 til 7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og 2 suppleanter for 1 år.
Ved nyvalg af bestyrelsesmedlemmer vælges medlemmerne for et eller to år, således at halvdelen (nedrundet ved ulige antal) af bestyrelsens medlemmer er på valg det efterfølgende år. 7. Valg af Appeludvalg:

  • I lige år: 2 medlemmer for 2 år.
  • I ulige år: Op til 2 medlemmer for 2 år. 1 suppleant for to år.

8. Valg af revision:

  • Statsaut. eller registreret revisor for 1 år
  • 2 kritiske revisorer for 2 år.
  • 1 vælges i lige år og 1 i ulige år
  • 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år.

9. Beslutning om næste års repræsentantskabsmøde dato, sted
10. Eventuelt.

Indlæser Samtale