Frivillig i squash

Frivillige i DSqF eller forening

For at tegne en forening skal der være en bestyrelse bestående af minimum 3-5 personer. En formand, en næstformand og en kasserer samt to menige bestyrelsesmedlemmer. Disse er ofte frivillige, men udover de opgaver der løftes af bestyrelsen, kan der være mangeartede opgaver i klubben, som skal løses.

Derfor er de frivillige i klubben en stor og vigtig ressource. Dels er der trænere, som står for træningen i hverdagen samt de holdledere, der er omkring holdet, disse ressourcepersoner er ofte også frivillige. Herudover kan der være nogle udvalg, som har nogle kontinuerlige arbejdsopgaver hen over sæsonen eller arbejdsgrupper, som arbejder mere ad hoc eller projektorienteret.

Udover bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper samt trænere er der også alle de frivillige, som løfter mere enkeltstående opgaver, men opgaver som er vigtige for, at en klub kan fungere.

Det kan være man kører til en holdkamp, bager en kage, vasker spillertøj eller hjælper til ved et arrangement for at tjene penge til klubkassen.

Alle frivillige har en relation til klubben og dens medlemmerne. De har en interesse for klubben og støtter op om og tager del i udførelsen af de mange opgave, som der er i en klub.

Dansk Squash har udarbejdet en frivillighedsstrategi og opfordrer også alle klubber til at lave en frivillighedsstrategi, da den kan være med til at synliggøre og give et overblik over de opgaver, der er i klubben.

Frivillighedsstrategien kan bruges som hjælperedskab til at rekruttere frivillige - den skal beskrive opgaverne, og skabe overblik over opgaverne, og hvem der løfter dem. Samtidig skal den fungere som retningslinje for, hvordan man prikker en frivillig, og hvordan man takker en frivillig. En klub kan evt. udpege en frivillighedsansvarlig, den frivillighedsansvarlige skal ikke selv tage sig af de enkelte opgaver, men sørge for at koordinere opgaver og frivllige.

I kan læse mere om frivillighed og finde hjælp til arbejdet med frivillige samt udarbejdelse af en frivillighedsstrategi på: www.frivillighedstjek.dk

Og husk også Dansk Squash uddannelsestilbud til frivillige, kurset 1-2-Idrætsleder, som I kan læse mere om her

Kontakt gerne Dansk Squash hvis I ønsker hjælp til arbejdet med en frivillighedsstrategi.