Budgetmødet, som var berammet til 19. november 2017, blev ikke afholdt, da kun bestyrelsesmedlemmer var tilmeldt.

Budgettet behandles i stedet på førstkommende bestyrelsesmøde.