Varsling af repræsentantskabsmøde

Skrevet af allan - 2018-03-10 10:16:00

Repræsentantskabsmøde

I henhold til vedtægternes §15 indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2017 i Squash Center Danmark, Sønder Boulevard 17 A, 5000 Odense. Bemærk, at mødet er rykket en dag fremog afholdes på finaledagen i slutspillet ii DM for hold, som ligeledes foregår i Squash Center Danmark.

Repræsentantskabsmødet starter kl. 09.30

Frokost serveres undervejs

Foreløbig dagsorden for repræsentantskabsmødet:

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af 3 til 7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og 2 suppleanter for 1 år.

Ved ny valg af bestyrelsesmedlemmer vælges medlemmerne for et eller to år,således at halvdelen (nedrundet ved ulige antal) af bestyrelsensmedlemmer er på valg det efterfølgende år.

6. Valg af Appeludvalg:

- I ulige år:

Op til 2 medlemmer for 2 år.

1 suppleant for to år

7. Valg af revision:

Valg af revision:

- Statsaut. eller registreret revisor for 1 år

- 2 kritiske revisorer for 2 år.

-1 vælges i lige år og 1 i ulige år

- 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år.

8. Beslutning om næste års repræsentantskabsmøde dato og sted.

9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmøderne, skal indsendes så betids, at de er bestyrelsen i hænde senest fire uger før mødets afholdelse. Den endelige dagsorden, vedlagt bestyrelsens årsberetning og regnskabsrapport - samt eventuelt indkomne forslag, skal offentliggøres mindst 3 uger før mødet på forbundets hjemmeside.

Endelig indkaldelse sker senest 3 uger inden mødet.

Se reglerne for repræsentantskabsmødet i vedhæftede dokument


Indlæser Samtale

Er du sikker på, du vil slette dette indlæg?